สมาชิกและทำเนียบรายชื่อ

General Information

 
ที่อยู่สำนักงาน ที่อยู่โรงงาน
ที่อยู่สำนักงาน ที่อยู่โรงงาน
Member Type 
Sub Type  ผลิตต้นน้ำ
ผลิตกลางน้ำ
ผลิตปลายน้ำ
ผู้ค้าเหล็ก
/ผู้ให้บริการ
อุตสาหกรรมก่อนสร้าง
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
อุตสาหกรรมไฟฟ้า
บุคคล
สถาบันการเงิน
อื่นๆ
 
   Current Payment Type
โอนเงินเข้าบัญชี "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย"
     ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีิอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013-1-73125-4


เช็คสั่งจ่ายในนาม "อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย"