Warning: include(/locate.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in D:\AppServ\www\plustemplate\plus\locate\locate.php on line 22

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/locate.php' for inclusion (include_path='.;C:\php5\pear') in D:\AppServ\www\plustemplate\plus\locate\locate.php on line 22
      
Forget Password
Sign Up
 
 
           Sitemap

BaoSteel ปรับลดราคาเหล็กทรงแบนสำหรับการจัดส่งในเดือนกรกฏาคม | 13 Jun. 55
 
 

 

Bloomberg รายงานว่าบริษัท Baoshan Iron & Steel ได้ปรับลดราคาเหล็กอันเนื่องมาจากความต้องการใช้เหล็กในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ชะลอตัวลง จึงได้ปรับลดราคาเหล็กทรงแบนลงถึง 400 หยวนต่อตัน(ประมาณ 63 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) สำหรับการจัดส่งในเดือนกรกฎาคม

ในสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนและเหล็กแผ่นรีดเย็น มีการปรับลดราคาลง 200 หยวนต่อตัน (ประมาณ 31 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) นอกจากนี้ Baoshan ยังได้ปรับลดราคาเหล็กชุบสังกะสีลง 100-400 หยวนต่อตัน (ประมาณ 16-31 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) ปรับลดราคาเหล็กแผ่นกัดกรดชนิดม้วน (pickling coil) ลง 150 หยวนต่อตัน(ประมาณ 23.5 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) ในขณะที่ยังคงราคาเหล็กกล้าผสมซิลิกอนไว้เท่าเดิม

Tags
BaoSteel flat products price cut
 
 
 
_COMMENT
Detail
Name
E-mail
Picture
Security Code
Audio
Reload Image